Katılımcılardan İstenenler

Katılımcılardan İstenenler


.

 

 

 

 

 

KATILIMCILARDAN İSTENENLER ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Toplu olarak gerçekleştirilen eğitimlerde her öğrenci ile etkileşim düzeyi eşit olmadığı ve yine ne kadar etkin ders işleme ve pekiştirme teknikleri kullanılırsa kullanılsın öğrencilerin mevcut seviyelerindeki farklılıklar nedeniyle öğrenme düzeylerinde de değişkenlik gözükecektir. Dolayısıyla öğretilmek istenen konuların hangilerinin tam, hangilerinin eksik öğrenilmiş olduğunu tespit etmek hayati önem taşımaktadır. Bu durumda öğrencilerin eksikliklerini "izleme sınavları/testleri" yoluyla belirleyip, geri dönütler vermek gerekmektedir. 

 

Yukarıda bahsedilen nedenlerle öğrencilerin/katılımcıların maksimum verim alabilmeleri için derslere devam etme ve sınavlara girme zorunlulukları bulunmaktadır. Pekiştirme unsurunun hayata geçmesi için her hafta işlenen dersle ilgili, öğrencilerden bir rapor hazırlamaları istenir. Çünkü gerek kelime bilgisi ve gerek cümle türlerine ilişkin altyapısal özellikler, raporlar ve ev ödevleri yoluyla yapılan tekrarlarla kazanılmaktadır. Yine öğrencilerin yapılan sınavlara katılmaları ve aldıkları geri dönütler sayesinde eksikliklerini tamamlama, yanlışlarını düzeltme imkanı oluşmaktadır. Üstelik bir konu %85 düzeyinde tam olarak öğrenildikten sonra diğer konulara geçilmesi, hem birbirini takip eden yeni konunun öğrenilmesi için alt yapı hazırlamakta hem de yeni konunun öğrenme süresini azaltmaktadır.

 
  • Adres : Eski Osmanlı sok. Dilan Sitesi No: 4 A Blok Kat :3 D:6 Mecidiyeköy / İstanbul
  • Telefon: 0 212 543 44 42
  • Fax: 0 212 543 44 42
  • Email: info@akademikakademi.com


    Bu bölümden sizler için SMMM ,DGS,ALES gibi alanlarla ilgili hazırlamış olduğumuz testlere ulaşabilir ve çözebilirsiniz.


  • ALES SINAV SONUÇLARI
  • DGS SINAV SONUÇLARI
  • SMMM SINAV SONUÇLARI

Copyright © 2019 akademikakademi.com